Ventilasjonsrister

NYHET! Widerista er nå tilgjengelig på MagiCAD/Revit. Nettleserversjon, trykk her.

Wides ytterveggs ventilasjonsrister leveres i alle størrelser og fasonger.

Som standard i sjøvannsbestandig aluminium men vi kan også levere i AISI 316. Våre ventilasjonsrister stopper ALT av regn og i tillegg tåke for lufthastigheter over 2 m/s.

Ventilasjonsristen kan også leveres med integrerte varmekabler som hindrer at underkjølt regn, snø eller is fester seg på ventilasjonsristen.

Arealbehovet ved bruk av vår vertikal ventilasjonsrist er ned mot 50 % av arealbehovet ved bruk av en horisontal ventilasjonsrist eller filterrist».

Se også: Nyttig info ved bestilling av ventilasjonsrister fra Wide Industrier.

Hvilke ventilasjonsrist skal jeg velge?

Wide Industrier har flere varianter av ventilasjonsrister og vi får noen ganger spørsmål om hvilke ventilasjonsrist som bør velges. Nedenfor har vi trukket ut «high lights» som kjennetegner modellene.

Vår mest robuste ventilasjonsrist. Anbefales brukt i hardt vindbelastede og regnutsatte strøk der ventilasjonsristen kan bli utsatt for høye kastvinder, styrtregn og et generelt tøft klima.
ME benyttes for marine / offshore, maks lufthastighet opp til 6 m/s, og ME-B benyttes innenfor byggventilasjon, maks lufthastighet opp til 4 m/s.
Begge modellene møter kravene i EN13030 klasse A, for høyeste vannutskilling og klasse 2 for
trykkfall med stor margin. Ventilasjonsristene stopper 100 % av regn fra 0 til 6 m/s og 99 % + av tåke for lufthastigheter over 2 m/s. I områder der det er viktig at ventilasjonsristen, i størst mulig grad, skal hindre lett fyksnø å passere, anbefales lufthastighet på omkring 2 m/s. Materiale sjøvannsbestandig aluminium AA6063T6.

Dette er også en meget effektiv ventilasjonsrist. Ventilasjonsristen har mange likhetstrekk med vår ME-rist men den er optimalisert med henblikk på lavest mulig trykkfall og egengenerert støy.
Med økt oppmerksomhet på ventilasjonsanleggets SFP-faktor er denne modellen et meget godt valg.   
SP benyttes for marine / offshore, maks lufthastighet opp til 6 m/s og SP-B benyttes innenfor byggventilasjon, maks lufthastighet opp til 4 m/s. Begge modellen møter kravene i EN13030 klasse A, for høyeste vannutskilling og klasse 1 for lavt trykkfall med stor margin. Ventilasjonsristene stopper 100 % av regn fra 0 til 6 m/s og 99 % + av tåke for lufthastigheter over 2 m/s. I områder der det er viktig at ventilasjonsristen, i størst mulig grad, skal hindre lett fyksnø å passere anbefales lufthastighet på omkring 2 m/s. Materiale sjøvannsbestandig aluminium AA6063T6.

Samme utførelse som SP / SP – B men med selvregulerende varmekabel integrert i lameller og ventilasjonsristes dryppanne. Anbefales brukt for å sikre at snø/is ikke tetter inntaket om vinteren på anlegg der en gjensnødd / tiliset ventilasjonsrist, kan resultere i uønskede hendelser.
SP benyttes for marine / offshore, maks lufthastighet opp til 6 m/s («sommerhastighet»)  og SP-B benyttes innenfor byggventilasjon, maks lufthastighet opp til 4 m/s ( sommerhastighet).
For at ventilasjonsristen i størst mulig grad skal hindre lett fyksnø å passere samt at varmekablene skal ha ønsket effekt anbefales en maks lufthastighet på 2,3-2,5 m/s.
Ved bruk at Wides løsning med integrert selvregulerende varmekabel er det under de aller fleste forhold ikke behov for å stanse ventilasjonsviften for at snø og / eller is skal smelte.  Materiale sjøvannsbestandig aluminium AA6063T6.    

Benyttes ved lufthastigheter over 6 m/s. Ventilasjonsristen er utvikler for å oppnå høyest mulig vannutskilling i kombinasjon med lavest mulig trykkfall for lufthastigheter opp til 12 m/s.   
BL2 møter kravene i EN13030 klasse A, for høyeste vannutskilling og klasse 1 for lavt trykkfall med stor margin. Høy lufthastighet kan i noen tilfeller resultere i uønsket lyd og eller vibrasjoner. Materiale sjøvannsbestandig aluminium AA6063T6.

Ved krav om ventilasjonsrist i AISI 316 for maks lufthastighet opp til 6 m/s. 
Møter kravene i EN13030 klasse A, for høyeste vannutskilling og klasse 2 for trykkfall med stor margin.

Maks effektivitet

Der trykkfall og støy er viktig

Med varmekabel

MA, i syrefast stål AISI316

Kontakt oss for en uforpliktende ventilasjonsprat

Ventilasjonsrist

Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef
E-post: bjorn@wide.no
Telefon: +47 916 00 731

Ventilasjonsrister

Kristine Degenes
Daglig leder
E-post: kristine@wide.no
Telefon: +47 936 53 510

Kontaktskjema