Produkter

Ventilasjonsrister

BL2

Wide BL2 er vår inntaksrist tilpasset ekstra høye lufthastigheter! Her er det mulighet for mer ekstrem kjøring av hastigheter, man kan ha en større luftmengde inn i en eksisterende åpning.

BL2 tillater forsert drift, takler ekstrem toppbelastning.

Dette profilet benyttes ofte på skip hvor det gjerne er trangt om plassen. Typisk eksempel på forsert drift er ventilering av bildekk ved av- og påkjøring på ferger.

Informasjon om luftmengde er utgangspunkt for riktig dimensjonering. Våre representanter kan gi en vurdering av optimal lufthastighet i hvert enkelt tilfelle. Ulike typer drenering er påkrevd ut i fra hvor høye hastigheter luftinntaket skal håndtere.
Anbefalt arbeidsområde fra 6 – 12 m/s.

Last ned: Brosjyre BL2

Last ned: Typetegning BL2

Inntaksrist

Vil du vite mer?

Vi har i over 20 år levert kvalitetsprodukter tilpasset «on and off shore». Utstrakt testing i eget hus og meget gode tilbakemeldinger fra markedet gjør Wides ventilasjonsprodukter til et trygt valg.

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat.