Wides ventilasjonsrister spiller på lag med miljøet

Et byggs miljømessig fotavtrykk genereres av energiforbruket over byggets levetid * sammen med CO2-avtrykket de enkelte byggematerialelene representerer fra framstilling til gjenvinning eller deponering **.

* Wide har lavt trykkfall, sikrer at filtrene holdes tørre med lavt trykkfall og lang levetid.
** Wideristen produseres i aluminium og er 100 % resirkulerbar.

  • Energiforbruket for produksjon av aluminium er redusert med 70 % over de siste 100 årene og utslippet av klimagasser er redusert med mer enn 75 % siden 1990.

  • Aluminium er 100 % resirkulerbart, 95 % resirkuleres fra rivingsprosjekter innen bygg.

  • Resirkulert aluminium krever bare 5 % av den energien som behøves for å produsere aluminium den første gangen.

  • Aluminium korroderer ikke.

  • Lang levetid, langt utover femti års levetid som ligger til grunn for EPD-beregninger.

  • Lav egenvekt = lave transportomkostninger.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Ring oss

Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 
91 60 07 31
Epost: 
bjorn@wide.no