Bransjer

Byggventilasjon

Wide Industrier har gjennom en årrekke sørget for et godt inneklima ved mange av landets skoler, barnehager, kontorbygg og kulturbygg med mer.
En høyeffektiv inntaksrist er første trinn i et rent og tørt ventilasjonsanlegg, og er den beste beskyttelsen du kan gi filtrene.

Siden de første systemene ble levert i 1997 har vi konstruert, produsert og levert flere hundre luftinntakssystemer.

Våre kunder dekker et stort spekter, fra store multinasjonale firmaer til små lokale entreprenører som bygger våre produkter og løsninger inn i sine prosjekter.

Vi leverer alt fra små inntaksrister på størrelse med A4 ark opp til store prosjekt der luftinntaket dekker store deler av veggen.

Wide Industrier er stolt leverandør av inntaksrister til Den Norske Opera, Stortinget og Oljedirektoratet – men også til mer beskjedne bygg hvor vi er med på å sørge for tørre luftinntak og et godt inneklima.

Den norske opera

Offshore

Wide Industrier har opp gjennom årene fått en anselig referanseliste med prosjekter til Den Norske Sokkel.

Vi har levert ventilasjonssystemer til offshoremarkedet siden midten av nittitallet. Våre inntakssystemer møter krav spesifisert i ISO15138 og Statoil sin TR1562.

Siden de første systemene ble levert i 1997 har vi konstruert, produsert og levert flere hundre luftinntakssystemer. Helt fra enkle ett-trinns panel ikke større enn et A4-ark, opp til store 3-trinns marinesystemer med kapasiteter over 300 000 M3/time.

Våre mest vanlige leveranser er imidlertid luftinntak for landbasert HVAC-bygg med enkle panel, og luftinntak for maskinrom til skip med ett- og to-trinns system.

Våre kunder dekker et stort spekter, fra store multinasjonale firmaer til små lokale entreprenører som bygger vår produkter og løsninger inn i sine prosjekter.

Vårt hovedmarked er helt klart Norge og offshoreindustrien i Nordsjøen. Men eksportandelen er økende, og vi eksporterer blant annet til Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Franrike og USA.

Offshore oljerigg

Skip og marine

Rundt om i Verden seiler det en rekke skip med Wide sine luftinntak. Alt i fra New York Water Taxi, kystvaktskip, cruiseskip, livredningsbåter til isbrytere hvor vår løsning med varmekabel sørger for åpne luftinntak selv i arktiske strøk.

Siden de første systemene ble levert i 1997 har vi konstruert, produsert og levert flere hundre luftinntakssystemer. Helt fra enkle ett-trinns panel ikke større enn et A4-ark, opp til store 3-trinns marinesystemer med kapasiteter over 300 000 M3/time.

Våre mest vanlige leveranser er imidlertid luftinntak for landbasert HVAC-bygg med enkle panel, og luftinntak for maskinrom til skip med ett- og to-trinns system.

Våre kunder dekker et stort spekter, fra store multinasjonale firmaer til små lokale entreprenører som bygger våre produkter og løsninger inn i sine prosjekter.

Vårt hovedmarked er helt klart Norge og offshoreindustrien i Nordsjøen. Men eksportandelen er økende, og vi eksporterer blant annet til Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Franrike og USA.

Vil du vite mer?

Vi har i over 20 år levert kvalitetsprodukter tilpasset «on and off shore». Utstrakt testing i eget hus og meget gode tilbakemeldinger fra markedet gjør Wides ventilasjonsprodukter til et trygt valg.

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat.