Byggventilasjon

Byggventilasjon – 5 tips for et godt valg av luftinntak/ventilasjonsrist

Det er mange ting som skal tenkes på når man skal velge en løsning som sikrer god byggventilasjon. La oss først starte med å se på hva ventilasjonsristens oppgave er – og det er kort fortalt å beskytte filtret, samt:

a) Den skal holde filtret så tørt som mulig så lenge som mulig. 
b) Fungere som et grovfilter.
c) Beskytte ventilasjonsanlegget frem til filtret. 

Her er våre beste 5 tips for når du skal velge luftinntak/ventilasjonsrist med et mål om god byggventilasjon:

 1. Velge ventilasjonsrist med horisontale eller vertikale lameller.
  Horisontale lameller har liten eller ingen utskilling av små dråper og tåke og har også stor risiko for inntrekning av regn og yr. Spesielt utsatt når det det blåser. Ventilasjonsrister med vertikale lameller stopper mer
  enn 99 % regn og tåke avhengig av fabrikat.  
 2. Velge ventilasjonsrist med horisontale eller vertikale lameller.
  Lufthastighet ved bruk av horisontale lameller er opp mot 1,5 m/s. For ventilasjonsrister med vertikale lameller velges ofte en lufthastigheten mellom 2,5 og 3 m/s, fortsatt med et lavt trykkfall. Ventilasjonsristens arealbehov reduseres med dette med opp mot 50 %.
 3. For å sikre ventilasjonsristen en optimal funksjon er det viktig at luften bak ventilasjonsristen gis gode strømningstekniske forhold.
  For liten dybde bak risten i forhold til luftinntakets høyde gir for stor hastighet i nedre del av ventilasjonsristen og for lav hastighet i øvre del. Optimalt bør dybden fra baksiden av risten til være lik høyden på risten. Dybde mindre en ½ høyde frarådes.
Optimal luftstrøm byggventilasjon
 1. Ved usikkerhet om ventilasjonsristen skal leveres med varmekabel, som forhindrer at snø, underkjølt regn eller is kan feste seg på risten, kan følgende spørsmål være til hjelp.
  Dersom stopp i frisklufttilførsel kan lede til:

  a: uønskede hendelser f.eks. stopp i lufttilførselen til et operasjonsrom
  b: vanskelig tilkomst for å fjerne snø/is som har festet seg på ventilasjonsristen.

  Er svaret ja på a og / eller b kan det være riktig å velge ventilasjonsrister med varmekabel.
 2. For å sikre høyest mulig utskillingsgrad av tåke, ved behovsstyrt ventilasjon/VAV, eventuelt ulikt behov sommer /vinter, kan deler av ventilasjonsristen blendes av med bruk av spjeld.

Wide Industrier har gjennom en årrekke sørget for et godt inneklima ved mange av landets skoler, barnehager, kontorbygg og kulturbygg med mer. Wide Industrier er stolt leverandør av inntaksrister til Den Norske Opera, Stortinget og Oljedirektoratet – men også til mer beskjedne bygg hvor vi er med på å sørge for tørre luftinntak og et godt inneklima. Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Ring oss

Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 
91 60 07 31
Epost: 
bjorn@wide.no