Ventilasjonsrister miljøet

Wides ventilasjonsrister spiller på lag med miljøet

Et byggs miljømessig fotavtrykk genereres av energiforbruket over byggets levetid sammen med CO2-avtrykket de enkelte byggematerialelene representerer fra framstilling til gjenvinning eller deponering.

Aluminium er hovedbestanddelen i Wides ventilasjonsrister
Ifølge Hydro er energiforbruket for produksjon av primæraluminium ved deres fabrikker redusert med 70 % over de siste 100 årene, og utslippet av klimagasser er redusert med mer enn 75 % siden 1990. 

Aluminium er 100 % resirkulerbart. Ifølge European Aluminium Association samles nesten 95 % inn fra rivingsprosjekter innen bygg. Gjenvinning krever bare 5 % av den energien som behøves for å produsere aluminium den første gangen.

Aluminium korroderer ikke under normale forhold, krever lite vedlikehold og har lang levetid, langt utover femti års levetid som ligger til grunn for EPD-beregninger.
Dets styrke, fleksibilitet, korrosjonsbestandighet og lange levetid gjør aluminium til et bærekraftig materiale som varer i flere generasjoner. Aluminium er fremtidens metall.

Aluminium er et lett materiale, noe som bidrar til at medgått energi for å transportere råvaren, produsere ventilasjonsristene, emballering, transport til byggeplass og sist med ikke minst montering, blir lavest mulig.

Energiforbruk gjennom hele ventilasjonsristens levetid
Energiforbruket til ventilasjonsvifter utgjør 15-20 % av et moderne næringsbyggs totale energiforbruk. Energibehovet er et resultat av den elektriske effekten som benyttes for å drifte ventilasjonsanleggets vifter. Lavest mulig energinivå oppnås når samlet trykkfall er lavest mulig. Dette er også regulert gjennom innføring av SFP-faktor.

Trykkfall over ventilasjonsristene er med dette også meget viktig.
Wides ventilasjonsrister møter kravene til trykkfall i standarden EN 13030, klasse I.
Klasse I er beste klasse (lavest trykkfall) og gis ventilasjonsrister som har en trykkfallsfaktor CE, på 0,4 eller bedre. Lavt trykkfall gir også et meget lavt lydnivå.

Trykkfallet over finfiltrene foran aggregatet er også viktig. Dette øker dersom filtrene blir fuktige. (Samtidig som filtrenes levetid reduseres). For å hindre at dette skjer er det viktig å velge rett ventilasjonsrist. Wides ventilasjonsrister møter kravene til regnutskilling i EN 13030, klasse A.
Klasse A
er beste klasse (>99 %). For lufthastigheter fro 0 til 6 m/s stopper Wides ventilasjonsrister 100,0 % av regn.
I tillegg stopper ventilasjonsristen over 99,5 % av tåke for hastigheter over 2 m/s.

Bruk av effektive ventilasjonsrister reduserer også faren for rust og soppdannelser i kanalsystemet, med de uønskede miljømessige konsekvensene (og kostnader) dette fører med seg.      

Med vinter kan man oppleve økt trykkfall over ventilasjonsristene som et resultat av snø, is eller underkjølt regn. Resultatet av dette kan være alt fra et økt trykkfall over ventilasjonsristen med et økt effektbehov på viftemotor som resultat, til i ytterste konsekvens, blokkering av luftinntaket med de følger dette måtte få for byggets ventilasjonsklima.

Wides ventilasjonsrister kan leveres med selvregulerende varmekabel som føres gjennom en kanal i hver lamell, i drenskanalen og ut igjennom drensstussen. På denne måten får alle utvendige flater en temperatur som sikrer et åpent luftinntak uten å måtte stoppe ventilasjonsviften. Effekten på varmekabelen tilpasses minimumstemperaturen for området der ventilasjonsristen skal benyttes.

Det mest vanlige er å styre varmekabelen med hjelp av en temperaturføler. Dersom man i tillegg går til anskaffelse av en snøføler kan man redusere effektbehovet med opp mot 70-80 %.
Denne merkostnaden er det ofte enkelt å «regne hjem».Wide ønsker med vår kunnskap og våre produkter både å bidra til et best mulig miljømessig fotavtrykk, samtidig som brukere av bygg vi er leverandør til skal få et best mulig miljø & inneklima.

Rakkestad, den 3. Januar 2020

Kristine Degnes
Daglig leder.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Ring oss

Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 
91 60 07 31
Epost: 
bjorn@wide.no