Ventilasjonsrister, louvers og filtersystemer til bruk offshore

Wides Industrier blir ofte spesifisert som leverandør når det er behov for ventilasjonsrister offshore, både i Nordsjøen og andre mer fjerntliggende havområder. Vi er naturlig nok stolte av dette.

Som leverandør til offshore, i mer enn 20 år, har våre ventilasjonsrister «opplevd» det aller meste av hva en ventilasjonsrist kan bli utsatt for. Wides ventilasjonsrister blir ofte kalt Offshore risten, Nordsjø risten, Wide ME, Wide inntaksrist, Wide dråpefanger, Wide luftinntak, Wide louver, Wide air intake, Wide demister eller bare Widerista.
«Kjært barn har mange navn».

Nedenfor har vi satt opp 5 egenskaper som vi erfarer at er viktige årsaker til at Wide ofte er det foretrukne valget for ventilasjon i offshorebransjen:

1. Wides ventilasjonsrister møter de kravene som Equinor har beskrevet i sin tekniske kravspesifikasjon TR1562. I denne kravspesifikasjonen har Equinor samlet alle krav de gjennom mange år har erfart at må stilles til produkter som skal benyttes offshore. Inkludert i dette er at ventilasjonsristen må tåle kastevind / gust wind velocity opp til 64 m/s. Wides ventilasjonsrist er designet for å tåle dette.
De har også satt krav til hvor effektiv ventilasjonsristen skal være til å stoppe regn. Equinors krav er «separation efficiency of minimum 95%». Wide ventilasjonsrister møter dette kravet med god margin.
2. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har utarbeidet krav til luftkvalitet for ulike bruksområder. Disse kravene er beskrevet i ISO15138. ISO’s krav til de ulike bruksområdene er definert som «Performance requirements», Intake category I, II og III. Wides ventilasjonsløsninger møter alle kravene i Category I, II og III. Ventilasjonsristen, uten bruk av filter, møter kravene i Category III. Ventilasjonsristen i kombinasjon med Wide Drop Safe filter møter kravene i Category I og II. Category I er satt som krav for boligplattform/Living Quarter og inkluderer bl.a. krav til filtrering av salt / salt content 0,01 x 10-6.

Wide Drop Safe ventilasjonsrist filter ISO15138
Wide Drop Safe ventilasjonsrist filter ISO15138

3. Utstyr som benyttes offshore er eksponert for saltvann og saltholdig luft. For å forhindre korrosjon må alle materialer som benyttes, og som skal ha en lang levetid, være motstandsdyktige mot korrosjon.
Wides ventilasjonsrister produseres i sjøvannsbestandig aluminium.
Sjøvannsbestandig/ seawater resistant aluminium AA6063 T6 er utviklet for å ha høy motstandsdyktighet mot korrosjon.
Mer enn 20 års bruk av Wides ventilasjonsrister offshore, blant annet i Nordsjøen, har bevist at AA6063 T6 har de rette egenskapene og at dette materialet derfor er velegnet for bruk i korrosjonsutsatte omgivelser.

4. Ved snø og is, kan ventilasjonsinntaket bli gjennfroset/gjensnødd. For å sikre at dette ikke skjer, har Wide en løsning hvor det er benyttet elektriske varmekabler i lamellene og dryppannen.
Denne løsningen er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder (ATEX).
Ved behov for ventilasjonsrister med varmekabel leveres ATEX godkjente ventilasjonsrister, type Wide Wide SP E heat traced air intake demister som er ATEX sertifisert DNV GL Nemko Presafe for bruk i zone II.

Erfaringer med leveranser til offshore har også gitt oss ordrer til offshore vind / «offshore wind power». Disse leveransene har ikke krav til ATEX men det er behov for robuste og velprøvde løsninger / «proven design».

I kombinasjon med ventilasjonsristene kan vi også levere «holding frames»/ monteringsrammer i AISI 316 som også møter TR1562.  Disse kan leveres som løse enheter eller sammen montert til «chessboard»/sjakkbrett, med ramme/flens rundt. Flensen kan være iht ISO15138.  Wide leveres også filterhus i sjøvannsbestandig aluminium og syrefast stål. 

Dersom prosjektet/sluttkunde av ulike årsaker krever ventilasjonsrister levert i syrefast materiale, AISI316, leverer Wide også dette. De har navnet Wide MA og møter de samme krav som våre ventilasjonsrister i sjøvannsbestandig aluminium, men de leveres ikke med varmekabel.

Wide SP-E ATEX ventilasjonsrist varmekabel
Wide SP-E ATEX ventilasjonsrist varmekabel

5. For å hindre korrosjon/våte finfilter, er det behov for å stoppe regn fra å trenge gjennom ventilasjonsristen. Wides ventilasjonsrister stopper 100 % av regn fra å trenge inn i ventilasjonskanalene. De er testet av tredjepart i henhold til Norsk Standard EN 13030. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Ring oss

Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 
91 60 07 31
Epost: 
bjorn@wide.no