Ventilasjonsrist med varmekabel

Bruk og styring av Wide ventilasjonsrist med varmekabel

Ved temperatur rundt eller under frysepunktet, kan det være fare for at underkjølt regn, tåke eller snø fester seg til ventilasjonsristen. Dette kan forhindres ved å benytte Wides ventilasjonsrist, type SP–E(B), med selvregulerende varmekabel.

Varmekabelen registrerer selv sin egen omgivelsestemperatur og regulerer avgitt effekt deretter.

Varmekabelen er trukket gjennom lamellene, dryppanen og dreneringsstussen slik at nødvendig varme blir ført dit den har best
effekt.

Ventilasjonsrist varmekabel
Ventilasjonsrist med varmekabel

Wide SP‐E(B) med varmekabel kan også leveres ATEX‐ godkjent for bruk offshore i sone II. Varmekabelen kan ikke «ettermonteres» da den inngår som en integrert del av ventilasjonsristen.

Varmekabelen leveres for minus 20, 30 og 40 grader C, tilpasset minimumstemperaturen for området ventilasjonsristen skal benyttes.
Varmekabelen avgir henholdsvis 1600W, 2700W og 3500W / m2.

For styring av varmekabelen, se illustrasjonen nedenfor.

Anbefalt lufthastighet 2- 2,5 m/s.

Gjeniset eller gjensnødd luftinntak

Wide opplever en stor økning i antall henvendelser om luftinntak som er helt eller delvis gjeniset eller gjensnødd.
Resultatet av dette er ofte et forhøyet trykkfall over innløpet / økt undertrykk, med sammenklemte ventilasjonskanaler som mulig resultatet. Det kan også oppstå undertrykk i bygget slik at byggets dører blir tyngre å åpne.

Wide ventilasjonsrister med selvregulerende varmekabler løser dette problemet.
Varmekablene er integrert i ventilasjonsristens vertikale lameller. Se illustrasjon ovenfor.

Med denne løsningen overføres avgitt varme fra varmekabel effektivt til det omkringliggende materialet. Lamellenes overflate oppnår raskt ønsket overflatetemperatur. Ønsket innslagstemperatur innstilles ved hjelp av termostat og tilhørende probe som er festet på lamellen. Dersom ikke bygget har eget ST-anlegg kan el. styringen inngå i Wides leveranse.

Wide leverer ventilasjonsrister med varmekabel som er tilpasset ulike minimumstemperaturer.
Vi leverer for minimumstemp. på -10, -20, -30, og -40 gr. C. De avgir henholdsvis -1,3 -1,6 -2,7
og -3,5 kw/m2 ved 0 grader C. Selvregulerende varmekabel har en indre kjerne som gjør at avgitt effekt øker / reduseres med kaldere / varmere omgivelsestemperatur. Termostaten kobler varmekabelen inn og ut for at innstilt overflatetemperatur skal holdes.

Med bruk av Wides ventilasjonsrister med varmekabel anbefales en maks «vinterhastighet» på
2,5 m/s for å sikre at snø og eller is smelter uten at det er behov for å stoppe viftene. Maksimal lufthastighet for ventilasjonsristens funksjon til å stoppe regn og tåke er 6 m/s.
Dersom det er akseptabelt å stoppe viftene for å foreta avsmelting kan vi levere en enklere ventilasjonsrist tilpasset dette.

Med stadig økt fokus på energiøkonomisering kan det være lønnsomt å investere i / koble til en mer avansert styring. Med «bare» temperatur som input for å styre varmekabelen vil varmekablene trekke strøm også på en kald tørr vinterdag. Dersom en snøføler inkluderes i reguleringssløyfen vil strømforbruket kunne reduseres med opptil 70-80 %. Dette vil være særlig lønnsom på større ventilasjonsrister med varmekabel.

Wide anbefaler ikke bruk av økt trykkfall som «input» for styring av på / av varmekabel.
Ved signal fra trykksensor om at det har oppstått et økt trykkfall har snø og eller is allerede festet seg på ventilasjonsristen. Varmekabelen vil smelte snø og is som ligger på lamellene, men det vil kunne bli igjen et «overheng» av snø og eller is som ikke er i kontakt med de oppvarmede lamellene.

På ventilasjonsrister med varmekabel legger vi også en sløyfe med varmekabel ut i drensstussen. Drensstuss(ene) kan føres inn i bygget, ned som vist på illustrasjonen ovenfor, eller ut av bygget.

Varmekabelen(e) er påsatt 2 meter kaldende som standard.

Ventilasjonsrister med varmekabel kan også leveres med:

– ATEX godkjenning
– hengslet utførelse
– luke i fremkant
– påmontert filter på baksiden
– alternative flensbredder
– som «Nose» og «Flush»
– sertifisert og FG godkjent som innbruddsikker iht RC3 og RC4
– innstikksikker utførelse

Våre ventilasjonsrister med varmekabel produseres i to utførelser.
En for byggventilasjon, SP-EB og en for offshore, SP-E, som møter TR1562 og TR2088.

Begge møter høyeste klasse til vannutskilling og trykkfall beskrevet i EN13030, klasse 1 A.

Ved usikkerhet om det er behov for ventilasjonsrist med varmekabel kan følgende spørsmål være til hjelp.

Dersom stopp i frisklufttilførsel kan lede til:

a: uønskede hendelser f.eks. stopp i lufttilførselen til et operasjonsrom
b: vanskelig tilkomst for å fjerne snø/is som har festet seg på ventilasjonsristen.

Er svaret ja på a og / eller b kan det være riktig å velge ventilasjonsrister med varmekabel.

Ta gjerne kontakt med Wide for å diskutere «ditt case».

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Ring oss

Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 
91 60 07 31
Epost: 
bjorn@wide.no