Unngå at snø og is tetter ditt luftinntak

Vinterstid kan det ofte være utfordrende å holde luftinntaket åpent. Underkjølt tåke eller regn, våt snø eller kald fyksnø kan resultere i helt eller delvis tette luftinntak. 

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om de bør velge ventilasjonsrister med varmekabel, ventilasjonsristens virkemåte, samt hvordan de styres.

Denne artikkelen gir noen svar på dette.

Skal jeg velge ventilasjonsrister med eller uten varmekabel:

Det finnes ikke noe klart svar på når en skal velge ventilasjonsrister med varmekabel, men som en hjelp på veien stiller vi kundene følgende spørsmål:

A: Er luftinntaket lett tilgjengelig fra bakken eller via tak (?) samtidig som bygget har «en tjeneste» som har som oppgave å fjerne snø og is (?), er dette argumenter for ikke å ha varmekabel. Er svaret nei bør det velges ventilasjonsrister med selvregulerende varmekabel.

B: Dersom luftinntaket fører luft til et rom der stopp i lufttilførsel vil gi en uønsket / kritisk situasjon, er dette et argument for å velge ventilasjonsrister med varmekabel.

Ventilasjonsristens oppbygging:

Wide’s ventilasjonsrist SP-E(B), med vertikale lameller, benytter selvregulerende varmekabel som føres gjennom en ekstrudert kanal i lamellene, i drenskanalen og ut gjennom drensstussene. På denne måten får alle utvendige flater en temperatur som hindrer tilfrysing.

Effekten på varmekabelen tilpasses minimumstemperaturen for området der ventilasjonsristen skal benyttes. Wides varmekabler leveres for minimumstemperatur, på minus 10, 20, 30 og 40 grader C. Avgitt effekt fra kabel øker når utetemperaturen synker.

Varmekabelen for minus 20 grader C avgir 1,6 kw / m2. Varmekabelen kan tilkobles 220V 1- eller 3-fas alternativt 400V 3-fas.

Styring av selvregulerende varmekabel:

Den mest vanlige måten å styre varmekabelen er via en temperaturføler. Temperaturføleren, en probe, festes på ventilasjonsristens overflate og gir et signal til varmekabelens kontaktor når temperaturen er sunket til innstilt temperatur.
Spenning kobles da til varmekabelen og den vil være påsatt frem til overflatetemperaturen på ventilasjonsristen er steget til innstilt temperatur. På denne måten unngås det at dråper fra underkjølt tåke eller regn fester seg som is-krystaller på metallet. Samtidig vil oppsamlingslommene på lamellene få tilført tilstrekkelig varme til å smelte snø.
En spesiell teknikk utviklet av Wide, sikrer en høy energiutnyttelse / økonomi ved at varmen føres dit den har best effekt. 

Ved bruk av snøføler oppnås en energibesparelse på opptil 80 % i forhold til bruk av temperaturføler / probe.

Oppstart og dimensjonering av et anlegg:

En selvregulerende varmekabel har en startkarakteristikk tilsvarende en asynkronmotor. 
Kabelen har en høy startstrøm som faller raskt og stabiliserer seg i løpet av 5 – 15 sekunder, avhengig av utetemperatur ved oppstart. Startstrømmen blir i denne korte perioden, opp til 2 – 3 ganger så høy som effekten skulle indikere. Av den grunn anbefales det å benytte sikringer med C-karakteristikk, samt dimensjonere etter startstrøm.  

Tåke og underkjølt regn

Paneler uten varme blir noen tiendels grader kaldere enn lufttemperaturen pga kjøleeffekt av hastigheten inn gjennom luftinntaket. Dette medfører at underkjølt regn og tåke kan fryse på metallflater som står i luftstrømmen. Med integrert varmekabel vil lamellenes overflatetemperatur holdes noe varmere enn lufttemperaturen, og derved hindre at dråpene avsettes som iskrystaller og tetter luftinntaket.

Våt snø 

Siden lamellene er varmere enn lufttemperaturen, vil ikke den våte snøen feste seg på selve lamellen, men renne ned i dreneringspannen på samme måte som regnvann. En ekstra sløyfe på varmekabelen holder avløpet åpent slik at smeltevannet dreneres ut via et frostfritt avløp.

Kald fyksnø

Ved sterk, kald vind kan det dannes store mengder med svært lett “fykesnø” som holder seg svevende i lufta, og følger med inn i luftinntak. Denne snøen vil delvis fanges opp i den første store lommen på lamell profilet, og bygge seg opp der, og delvis kunne avsettes på lamelloverflatens riller. Snøen som bygger seg opp i lommen vil smelte og fordampe selv på en ekstra kald vinterdag. Wides ventilasjonsrist med varmekabel stopper den største delen av snøen som følger luftstrømmen men noe vil passere ventilasjonsristen.

Dersom det et behov kan Wide levere snøbarriere* som stopper snøen som passerer ventilasjonsristen. I tillegg til å stoppe snøen stopper snøbarrieren også tåke.
Snøen som stoppes av barrieren fordamper som et resultat av sublimasjon. Ved sublimasjon går snø over til vanndamp uten først å gå veien om vann.

*: Snøbarrieren er under uttesting. Så langt med et meget godt resultat.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Ring oss

Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 
91 60 07 31
Epost: 
bjorn@wide.no