Hva er en EPD, og hvorfor er det viktig?

  • EPD står for Environmental Product Declaration, og er en miljødeklarasjon som viser miljøprofilen til et ferdig produkt eller tjeneste.
  • Det tar utgangspunkt i hele livssyklusen til produktet, fra råvarer til bruk og gjenbruk, og gjør det enklere å kartlegge dets ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger gjennom prosessen.

Da bærekraft bare blir mer og mer viktig innen både det private og offentlige, blir det også nødvendig å ha tilgang på kortfattet og oversiktlig miljødokumentasjon. I denne forbindelse blir EPD stadig mer utbredt innen både privat og offentlig sektor, med mange små og store bedrifter som jobber for å gjøre det til en mer integrert del av sine produkter.

Også Oslo kommune går hardt ut for å sikre klimadeklarasjoner for byggeprosjekter:

– Vi kommer til å kreve EPD-er på absolutt alt! sier Heidi Sørensen senest 26.06.23, direktør i Oslo kommunes klimaetat.

Wide støtter EPD fullt ut

Hos Wide Industrier leverer vi luftinntakssystemer der regn, tåke, snø og is kan forekomme. Dette innebærer produksjon av ventilasjonsrister i sjøvannsbestandig aluminium, og vi har det siste året samarbeidet tett med Energiråd for å få på plass EPD på våre to hovedprodukter.

Inspirasjonen for å innføre EPD kom fra en av våre største kunder i byggebransjen, GK Norge.

Ventilasjonsrister
Kristine Degnes, daglig leder i Wide Industrier AS

– Mads Mysen (Leder Fagutvikling) hadde et webinar hvor EPD ble vektlagt. Leverandører med EPD på sine produkter er foretrukket, og EPD vil innføres som en forutsetning for leveranse til GK innen 2025.

Dette sier Kristine Degnes, daglig leder i Wide. Hun bekrefter at via samarbeidet med Energiråd ble alle ledd i vår produksjon, inkludert transport og materialer, beregnet ut ifra et miljøperspektiv.

Vi har med andre ord kommet godt på vei for å bidra til enklere miljødokumentasjon, og dersom våre kunder etterspør ytterligere miljødeklarasjoner vil vi prioritere å møte dem på dette. 

Hva sier våre samarbeidspartnere?

Som leverandør har vi mottatt positiv respons fra våre kunder på arbeidet med å innføre EPD.

– Vår visjon er å være et klimaforbilde for bransjen. Skal vi lykkes med det, er vi nødt til å gå foran og få miljødeklarasjoner (EPD) fra leverandørene våre. EPDer fra Wide er noe vi ønsker velkommen og heier på, sier bærekraftansvarlig Karina Nilsen i GK Gruppen.

I 2022 kom det krav om klimaregnskap for byggematerialer i nye boligblokker og næringsbygg. Selv om kravet ennå ikke omfatter tekniske installasjoner, er dette et regelverk som GK følger nøye med på og forbereder seg på å møte.

– Skal vi klare å beregne hvor stort klimaavtrykk et bygg har, er EPDer en helt sentral brikke. Neste steg er å optimalisere produkt- og materialvalg for å få ned klimaavtrykket i byggene, sier Nilsen.

GK bekrefter at de lenge har vært pådriver for å få på plass EPDer, men fremover vil foretrekke leverandører som har miljødeklarasjoner for sine produkter, og at de på sikt vil ha dette som et krav.

Karina Nilsen, bærekraftansvarlig i GK Gruppen

– Intensjonen vår er at GK i nær fremtid kan bruke EPDene til å finne produktene med lavest klimaavtrykk. Da vil det ikke bare handle om å faktisk ha EPDer – det vil være avgjørende å ha produktene med best miljøprestasjon gjennom livsløpet. Vi ser at det skjer mye verdifull innovasjon og læring hos bedriftene i prosessen med å etablere miljødeklarasjoner, sier Nilsen.

Når det kommer til bærekraft er det tydelig at EPD kan komme til å spille en stor rolle for byggebransjen i årene fremover, og da spesielt for leverandører som Wide. Til spørsmålet om hvor viktig hun mener EPD vil bli i fremtiden, svarer Karina Nilsen kort og tydelig.

– Jeg tror det blir helt essensielt. Ifølge nytt fra bransjen vil det bli krav for i det hele tatt å få levere.

Thor Jostein Egeland, daglig leder i NemiTek

Thor Jostein Egeland, daglig leder ved bransjeforeningen NemiTek, bekrefter også den gode innstillingen til selskaper som innfører EPD.

– For NemiTek og våre medlemmer er det den grønne omstillingen som skal prege bransjen i årene som kommer. Inn i det bildet er EPD-er et svært viktig moment. EPD bidrar til å gi en transparent og pålitelig måte å vurdere miljøpåvirkningen til et produkt. Etterspørselen etter bærekraftige produkter vil øke kraftig i årene som kommer, og bedrifter som tar bærekraft på alvor og har dokumenterte EPD-er mener vi skal skille seg ut i markedet. Derfor hyller vi alle produktleverandører som nå gjør dette! sier han.

Kontakt oss for en uforpliktende ventilasjonsprat

Vil du vite mer om Wide sine produkter og hvordan vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss her for å finne ut hvilken løsning som passer best for ditt behov: https://wide.no/kontakt-oss/

Nyttig PDFer:

EPD ME B SP
EPD SP EB 

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Ring oss

Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 
91 60 07 31
Epost: 
bjorn@wide.no